Livius

Idrottsanläggning i Ölljsö/Vä Kristianstad.

Trivs i Liviushallen är vårt måtto.

Liviushallen har byggts av Estrids Fastighets AB som också förvaltar och hyr ut anläggningen till Kristianstad kommun.

Har du några frågor till Estrids Fastighets AB kan du skriva till:
Estrids Fastighets AB
Box 9093
291 09 KRISTIANSTAD
Estrids Fastighets AB har som ambition att etablera fler idrottsanläggningar i takt med att behov och möjligheter uppstår. Exempel på anläggningar skulle kunna vara racketcentrum eller inomhusfotbollshall med konstgräs.